Craiova. Parcul Romanescu, proiectat să dispară

parc NRProiectul de reabilitare a Parcului ”Nicolae Roamenscu”, elaborat în 2013 de Primăria Craiova, n-are nici o treabă cu intenția de (re)amenajare a unui parc, ci reprezintă doar un demers bine disimulat pentru desființarea acestuia. Potrivit raportului de control al Ministerului Culturii, din 2016, pe lângă nenumăratele deficiențe înregistrate, despre care presa liberă din România a mai spus câte ceva, concluzia este fără echivoc: ”Tema de proiectare elaborată de Direcția elaborare și implementare proiecte a Primăriei Craiova cu nr. 8614/18.01.2013 nu este adaptată nici unui proiect ce privește (re)amenajarea unui parc existent nici unui proiect ce vizeză un obiectiv ce face parte din patrimoniul național. a. Astfel, deși în cadrul temei de proiectare se menționează (în cadrul motivării necesității intervenției) alterarea structurii dendrologie a parcului, în cadrul specificațiilor tehnice privind obiectul contractului sunt menționate doar defrișări ale vegetației spontane și refacerea poienilor și a suprafețelor acoperite cu gazon. Subliniem faptul că defrișările propuse în temă nu puteau fi executate în absența unui studiu dendrologic preliminar.” De altfel, întregul raport, care poate fi vizualizat AICI, denotă o concentrare penală de ”forțe” ale autorităților din Bănie, în scopul distrugerii/transformării parcului într-o zonă eventual comercială sau pliabilă fix construirii unor cartiere rezidențiale. ”Caietele de sarcini redactate de proiectant sunt formale, fără referire clară la șantierul în cauză. Aceste caiete de sarcini nu fac referire la măsurile necesare de protecție a vegetației, fiind elaborate similar cu cele ce prevăd lucrări în mediul construit. Motivarea acestei situații a trimis la absența unui studiu dendrologic sau a unei ridicări topografice a vegetației deși acestea au fost cerute de către proiectanți beneficiarului. Cu toate acestea menționăm că o serie de măsuri-cadru (similare celor din documentul de recomadări transmise de comisie) puteau fi prevăzute și în absența ridicări topografice a vegetației”, se mai arată în document. În plus, ”Documentația avizată menționează faptul că executantul va utiliza în mod exclusiv circulațiile carosabile existente sau, în caz de necesitate, va întocmi documentația necesară și va cere avizarea deschiderii de noi accesuri și trasee. În urma vizitei pe teren s-a constatat faptul că utilaje grele erau utilizate pe toată suprafața parcului fără organizarea unor trasee clare și utilizând o serie de accesuri ce nu erau prevăzute inițial în plan (de ex. accesul dinspre strada Fântâna Popova). Nu ne-a fost pusă la dispoziție o documentație privind deschiderea de accesuri noi și trasee pentru a putea analiza conformitatea execuției cu documentele respective”. Specialiștii care au citit raportul susțin că răul a fost făcut și că, în câțiva ani, celebrul parc va deveni un deal sterp. Revenim